top of page

PaymentHub gør det enkelt 

PaymentHub er betalingsløsningen, der gør det muligt at indbetale til opdelte pensionsordninger ét sted.​
Paymenthub logo_mark.png
Løsning

Løsning

PaymentHub gør det nemt for arbejdsgivere, forsikrings- og pensionsselskaber at træde ind i en ny virkelighed på pensionsmarkedet med undbundlede pensions- og forsikringsprodukter.​

PaymentHub leverer den kritiske infrastruktur, der gør det muligt at sammensætte pensions- og forsikringsprodukter på helt nye måder, der hidtil har været for omkostningstunge at administrere. Det giver flere valgmuligheder til medarbejderne i de danske virksomheder, uanset størrelse og uden ekstra administrative byrder for hverken arbejdsgiver eller forsikrings- og pensionsselskaber.​

Arbejdsgiveren kan ved den almindelige lønkørsel allokere et aftalt træk til en pensionsordning, som kan være sammensat på tværs af flere selskaber, og PaymentHub sikrer distributionen mellem de deltagende selskaber. ​

PaymentHub har tilladelse til at drive betalingstjeneste i Danmark.​

Om PaymentHub

PaymentHub er et datterselskab af Fintech virksomheden Festina Finance

PaymentHub's Ledelse består af: 

Morten Schantz, Bestyrelsesformand​

Simon Espelund Hansen, CEO​

Gunnar Rafn, COO​

Gitte Danelund, AML ansvarlig​

Reguleret af Finanstilsynet

PaymentHub har tilladelse fra Finanstilsynet til at drive betalingstjeneste. ​

Om
paymenthub_ikon_P_white.png
Kontakt
bottom of page